Construcció
amb fusta

Per a la construcció de les nostres habitatges utilitzem la fusta, tant per als elements estructurals (pilars, bigues, jàsseres, forjats, parets de càrrega, cobertes, …) com per als tancaments (façanes, mitgeres, divisions interiors, finestres, …).

La fusta és un material natural amb moltíssimes prestacions que ens permet industrialitzar la construcció i assolir amb major facilitat i seguretat les elevades exigències en matèria d’eficiència enegètica i confort exigides per l’estàndard Passivhaus.

 

Utilitzem la fusta per a l’estructura i envolupant tèrmica de manera que en cap cas cal que la fusta formi part dels acabats de la façana o revestiments interiors.

 

Construir amb fusta no limita el disseny ni l’elecció dels acabats.

La fusta ens aporta nombrosos avantatges comparat amb els sistemes tradicionals de construcció, entre d’altres:

Producto final sostenible y de alta eficiencia energética en construccion de casas de madera

Producte final sostenible i d’alta eficiència energètica

[accordions_pplugins id=’2948′]

Calidad del producto final en la construccion de casas de madera

Qualitat del producte final

Gràcies a la utilització de la fusta podem industrialitzar el procés
constructiu la qual cosa ens beneficia a:

 

  1. Exercir un estricte control de qualitat en fabricar tots els elements constructius en un taller i minimitzar els errors de projecte en obra.
  2. Reduir el temps d’execució> 50% (= reducció del cost financer)
precio construccion de casas de madera

Preu competitiu

El sistema de construcció industrialitzat redueix de forma substancial la
quantitat de mà d’obra i els terminis d’execució, alhora que minimitza els errors d’execució i les desviacions de pressupost el que comporta un preu final de la construcció molt competitiu.

 

La lleugeresa de les estructures de fusta comporta un menor dimensionament de la fonamentació provocant un estalvi en formigó i ferro.

durabilidad en la construccion de casas de madera

Durabilitat

Les estructures de fusta són molt duradores en el temps i poden sobrepassar els
100 anys com demostren les construccions més antigues del nord d’Europa.

cumplimiento normativa construccion de casas de madera

Compliment Normativa

La fusta compleix amb totes les normatives vigents en matèria d’edificació com són el Codi Tècnic de l’Edificació (Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació) i la Llei d’Ordenació de l’Edificació (Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació).

 

Els edificis i habitatges obtenen la pòlissa d’assegurança decennal obligatòria que cobreix els eventuals danys estructurals que poguessin esdevenir en l’habitatge o edifici.

innovacion en la construccion de casas de madera

Innovació

Els habitatges sostenibles i alta eficiència energètica construïts en fusta comporten innovació i una imatge avantguardista.

 

Treballem amb qualsevol sistema constructiu industrialitzat de fusta (entramat lleuger, entramat pesat, panell contralaminat -CLT- i panell micro-laminat) amb els quals podem construir qualsevol tipus d’habitatge (unifamiliar), edifici (plurifamiliar) o equipament.

Encara no t'has decidit a construir amb fusta?

Encara no t'has decidit a construir amb fusta?

Sense cap compromís t’explicarem l'apassionant món de la construcció en fusta i t'ensenyarem obres en construcció!

informació de contacte
CONTÁCTANOS POR
Call Now Button