Construcció d'habitatges unifamiliars sostenibles a mida i d'alta eficiència energètica

Per a tots aquells clients que desitgin viure en una casa passiva, sostenible i d’alta eficiència energètica i alhora dissenyada completament a la seva mida, Growing Buildings s’encarrega de localitzar la parcel·la, projectar, construir, legalitzar i certificar l’habitatge per a que el propietari no hagi d’ocupar-se  absolutament de res.

Els nostres clients es beneficien d’un estricte compliment en els terminis i costos d’execució i gaudeixen de ser propietaris d’un habitatge Growing Buildings .

Tots els nostres habitatges es construeixen segons els estàndards de construcció passiva Passive House aprovats pel Passivhaus Institut d’Alemanya.

Disposem d’equips de interioristes i decoradors. Actuem en qualsevol punt de la geografia nacional.

Si estàs interessat en rebre una proposta sense compromís, pots contactar amb nosaltres

Contacta amb nosaltres