Promoció d' habitatges sostenibles i d'alta eficiència energètica

GB promou la construcció d’edificis utilitzant les últimes tecnologies en construcció industrialitzada projectant sempre els seus immobles d’acord als estàndards de construcció passiva. Tots els habitatges són certificats amb algun dels segells de major prestigi internacional en construcció sostenible com són LEED, BREEAM o PASSIVHAUS.

De forma general, utilitzem sistemes de construcció lleugera com la fusta que ens permeten industrialitzar els processos. Tots els elements estructurals són fabricats en un taller permetent-nos reduir els terminis d’execució en obra, implementar exhaustius controls de qualitat i obtenir un producte final d’alta eficiència energètica. Entre els avantatges dels nostres habitatges, destaquen la

reducció de la demanda energètica en un mínim del 75% en comparació als habitatges convencionals, l’elevada qualitat de l’aire interior i l’excel·lent confort acústic a causa de l’alta hermeticitat de la construcció, a la utilització dels més moderns sistemes de ventilació i recuperadors de calor i a la qualitat dels aïllaments tèrmics i acústics.

Projectem i gestionem el projecte amb tecnologia BIM (Building Information Modeling) que ens permet aglutinar tota la informació i tots els agents intervinents en una mateixa eina digital minimitzant els errors a favor d’un producte final fitat en costos, temps d’execució i qualitat.

Els nostres projectes es redacten seguint els corrents estètics més avantguardistes i contemporanis donant com resultat uns habitatges atractius, de qualitat, proveïts de l’última tecnologia “smarthome” (control de les instal·lacions des de qualsevol dispositiu mòbil), amb una alta eficiència energètica i baix impacte ambiental concebuts per al benestar de les persones que els habitin.