Qui forma part de GB?

Amb més de 20 anys d’experiència en el sector immobiliari responsabilitzant-me de la gestió urbanística i desenvolupament de sòl, dirigint la promoció i construcció d’edificis residencials i industrials decideixo crear el projecte de Growing Buildings acompanyat d’un magnífic equip d’arquitectes i enginyers amb una elevada experiència en la construcció sostenible. A tots ens uneix el compromís, la il·lusió i l’obsessió per a poder oferir habitatges sostenibles i eficients, habitatges que contribueixin a preservar el medi ambient i millorin la qualitat de vida i el benestar de les persones que les habitin.

Toni Picó

CEO

Com neix el projecte?

La crisi econòmica viscuda entre els anys 2008-2016 ha provocat un canvi de paradigma en la societat i per tant en els sectors econòmics de major transcendència. El sector immobiliari s’ha vist assenyalat com un dels culpables de la crisi i, encara que la situació sembla millorar, encara existeix certa desconfiança i inseguretat a l’hora d’afrontar la compra o lloguer d’un habitatge nou. La crisi també ha fet desaparèixer la majoria d’empreses promotores provocant l’aparició de nous “players” al mercat com són els “servicers” (entitats bancàries), fons d’inversió, inversors institucionals, SOCIMIs, etc.

Des del punt de vista socioeconòmic, la recuperació de l’ocupació segueix sent lenta, gran part del consum segueix sufragat per la xarxa familiar i l’economia submergida i l’emancipació juvenil és prohibitiva.

A ningú se li escapa la revolució tecnològica que ens envolta, on els dispositius mòbils formen part del nostre “modus vivendi”. En pocs anys, la majoria de compradors i arrendataris d’habitatges seran natius digitals.

Per sort, cada vegada més existeix una major conscienciació pel respecte al medi ambient i en la millora dels nostres hàbits de vida. El medi ambient i la salut són valors en alça. L’energia s’està convertint en una problemàtica social, pujant un 65% en els últims anys, només Alemanya i Dinamarca tenen el preu de l’electricitat més car que Espanya. La despesa en calefacció i aigua calenta sanitària (ACS) dels habitatges espanyols suposa el 70% del total de la seva despesa energètica.

Al moment en què algú adquireix un habitatge assumeix dos tipus d’hipoteca. La hipoteca financera (en cas que es precisi de finançament per adquirir l’habitatge) amb una durada finita en el temps i el valor de la qual decreix a mesura que aquest avança. I la més important: la hipoteca energètica entesa com el cost energètic necessari per a poder viure en una llar de forma confortable. A diferència de la hipoteca financera, aquesta dura tota la vida i el seu import és creixent ja que cada vegada paguem més preu per l’energia. Per això és molt important escollir habitatges l’eficiència dels quals permeti reduir i minimitzar l’impacte de la hipoteca energètica.

Segons les últimes dades publicades pel Ministeri d’Indústria, Energia i Comerç, des de l’entrada en vigor del Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, s’han certificat 1.150.000 habitatges resultant eficients energèticament el 5% (Nivell certificat A, B o C) de les quals menys del 1% aconsegueixen el nivell més alt d’eficiència (Nivell A).

Per tot l’exposat anteriorment, GB pretén oferir habitatges sostenibles, d’alta eficiència energètica, amb acabats de qualitat i a l’avantguarda de la tecnologia en les millors ubicacions de les ciutats per a una demanda sensibilitzada amb els valors exposats.

“El futur té molts noms. Per als febles és l’inassolible. Per als temorosos, el desconegut. Per als valents és l’oportunitat”

Victor Hugo
Poeta
(1802 - 1885)