Rehabilitació arquitectònica i energètica

El 99% dels habitatges espanyols pateixen pèrdues d’energia innecessàries a causa d’un mal aïllament tèrmic. Les principals pèrdues d’aquesta energia es produeixen en les façanes i cobertes. És per això que un bon aïllament tèrmic serà fonamental per aconseguir nivells de confort òptims i importants estalvis energètics.
Si bé l’aïllament és principal factor que incideix en el confort i estalvi energètic, no és l’únic. Els sistemes de climatització també són responsables. Sovint en els habitatges es produeixen situacions de disconfort tèrmic en alguna de les cambres o fins i tot dins d’una mateixa cambra sofrim l’estratificació de les temperatures.
La qualitat de l’aire que respirem a l’interior dels nostres habitatges és també molt important ja que afecta directament a la nostra salut i benestar i alhora, a l’estalvi energètic. La millor manera de millorar la qualitat de l’aire és instal·lant un recuperador de calor que permet recuperar part de l’energia de l’aire climatitzat de l’interior dels habitatges a través d’un sistema de ventilació mecànica controlada que garanteix una renovació constant de l’aire interior durant les 24h. del dia.
Aquest sistema de ventilació extreu de forma contínua l’aire viciat de les cuines i els banys i introdueix aire fresc des de l’exterior a la resta d’estances, actuant com a intercanviador de l’aire exterior amb l’aire interior sense que aquests es barregin. D’aquesta forma, a l’hivern l’energia despresa per l’aire interior serveix per escalfar l’aire exterior que entra provocant un menor esforç per part del sistema de calefacció per aconseguir la temperatura de consigna el que es tradueix en un major estalvi energètic. A l’estiu, el sistema actua de forma inversa: l’aire interior ajuda a refredar l’aire exterior que entra en el sistema.

Els recuperadors de calor disposen d’uns filtres que retenen les partícules contaminants i milloren considerablement la qualitat de l’aire que respirem a les nostres cases. Aquests filtres poden ser especials per a determinades partícules al·lergògenes com per exemple el pol·len o els àcars.

Si estàs interessat a reduir el cost de la teva factura energètica i incrementar el confort i benestar del teu habitatge contacta’ns i et farem un pressupost i un informe energètic de la rehabilitació del teu habitatge per a valorar la conveniència i retorn de la teva inversió. Si ho desitges, a més, podem incloure la resta de les obres de rehabilitació que necessitis (banys, cuina, dormitoris, distribució, …) oferint-te el nostre servei d’interiorisme i decoració. Recorda que un habitatge rehabilitat energèticament incrementa el seu valor de mercat un 20% aproximadament.

Exemple rehabilitació energètica edifici

La primera termografia mostra un edifici sense aïllar o amb un aïllament deficient. L’energia que irradia des de l’interior s’escapa a través de la façana i finestres. La temperatura de la façana és de 7° aproximadament.

La segona termografia mostra el mateix edifici una vegada executades les obres de rehabilitació consistents en el hiperaislamento de la façana i substitució de finestres. En aquest cas pràcticament no hi ha pèrdua energètica per la façana i finestres. La temperatura de la façana és de 4° aproximadament, molt similar a la de l’exterior.

ABANS

DESPRÉS

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

If you are thinking of rehabilitating or remodeling your home or building.

Contact us

“Si vols construir un vaixell, no comencis per buscar fusta, tallar taulers o distribuir el treball. Evoca primer en els homes i dones l’anhel del mar lliure i ample.”

Antoine de Saint-Exupéry
Escriptor i Aviador Francès
(1900 - 1944)