Remuntes i drets de vol

Gràcies a la lleugeresa i versatilitat dels sistemes industrialitzats que utilitzem per construir podem edificar habitatges en els terrats dels edificis completant així l’edificabilitat vacant que moltes finques presenten.

Els nostres habitatges pesen 1/3 part que un habitatge construït de forma tradicional i els terminis d’execució es redueixen de forma substancial el que ens permet causar les mínimes molèsties als veïns i ocupants de l’edifici els quals no han d’abandonar el seu habitatge ni paralitzar l’activitat comercial, en cas de locals en planta baixa, en cap moment.

La utilització de la metodologia BIM (Building Information Modeling) i la industrialització del procés ens ofereix la possibilitat d’adaptar-nos a qualsevol morfologia de planta sobre la què edificar.

En aquestes actuacions no només edifiquem habitatges sobre el vol pendent de consolidar, sinó que rehabilitem arquitectònica i energèticament els elements comuns dels edificis, suprimim les barreres arquitectòniques, instal·lem ascensors i adaptem els passos i els accessos a les normatives d’accessibilitat.

Proposta de Valor:

https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_gunsight.svg
Societat
 • Millora qualitat de vida de les persones a través de la millora del parc immobiliari edificat.
 • Creació de llocs de treball en el sector de la construcció sostenibles en el temps en apostar per noves tecnologies constructives.
 • Ajuda a la conscienciació mediambiental de les persones en crear llars ecoeficients i respectuoses amb el medi ambient des de l’inici del procés.
https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_geolocalize-05.svg
Ciutat
 • Reducció de l’impacte estètic i urbanístic en ocupar uns espais buits.
 • Millora de la imatge i la qualitat del parc immobiliari en rehabilitar les façanes d’edificis antics.
 • Incorporació al parc immobiliari d’habitatges nous d’alta eficiència energètica i d’elevada qualitat.
 • Millora de les condicions tèrmiques de les finques adjacents perquè l’execució del dret de vol elimina les mitgeres.
https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_clubs.svg
Medi ambient
 • Reducció de les emissions de CO2 tant en la construcció (ús de sistemes industrialitzats i materials reciclats) com en la vida útil de l’immoble (eficiència energètica).
 • Cobertes verdes: Font de biodiversitat, retenció d’aigua de pluja, absorció CO2 i pols ambiental, moderador temperatura edifici.
https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_key.svg
Compradors d’habitatges
 • Possibilitat de viure en un habitatge amb la màxima eficiència energètica i equipat amb l’última tecnologia “smarthome” en zones on l’oferta d’habitatge nou és escassa i/o inexistent.
 • Revaloració de l’habitatge en tractar-se d’un actiu exclusiu per les seves prestacions i pel seu emplaçament i situació.
https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_home.svg
Comunitats de propietaris
 • Rehabilitació arquitectònica i energètica de la finca.
 • Ingressos econòmics (venda drets de vol) i possibilitat de rebre subvencions.
 • Disminució despesa de subministrament elèctric i de quotes mensuals per l’augment del nombre de veïns.
 • Revaloració de l’immoble = revaloració rendes de lloguer (10-15%).
 • Sense molèsties al no haver d’abandonar l’habitatge o el local de negoci durant l’execució.

EXEMPLE DE PROJECTE D'ACTUACIÓ EN UN DRET DE VOL CONSISTENT EN:

Elevació de 3 plantes per a la construcció de 2 habitatges i 2 dúplex amb terrassa privada.

Rehabilitació de façana i elements comuns.

Instal·lació d’ascensor i supressió de barreres arquitectòniques.

ABANS         I        DESPRÉS

Si ets propietari d'un edifici o representes a una Comunitat de Propietaris i estàs interessat que estudiem la possibilitat d'adquirir els drets de vol de la teva finca, contacta amb nosaltres

Contacta'ns