Lleida - LLEIDA

Rehabilitació Energètica
EnerPHit Passivhaus

Encàrrec_Consulting Energètic & Project Management.

Data_Gener 2020

Es tracta d´un projecte de rehabilitació energètiques per fases on l´objectiu del client és acabar transformant l´habitatge en una casa passiva. Com que es tracta d’una rehabilitació l’estàndard a seguir és l’EnerPHit de Passivhaus. En una primera fase es va procedir a la rehabilitació de l’envolupant tèrmica, concretament façanes, forjats i coberta.