ÚLTIMS
PROJECTES
REALITZATS.

Sant Fruitós de Bages_Barcelona

Obra Nova

Passivhaus Low Energy Building

Encàrrec_Consulting Passivhaus & Project Management

Data_Novembre 2021

Habitatge unifamiliar passiu amb una superfície construïda de 190 m2. disposats tots en una sola planta. L’habitatge disposa de dos cossos principals, un per a garatge i sala d’instal·lacions (40 m2. construïts) i un altre per a l’habitatge (150 m2. construïts). La parcel·la és plana i ben orientada. El sistema constructiu escollit és entramat lleuger de fusta.

Lleida_Lleida

Rehabilitació Energètica

EnerPHit Passivhaus

Encàrrec_Consulting Energético & Project Management

Data_Gener 2020

Es tracta d´un projecte de rehabilitació energètica per fases on l´objectiu del client és acabar transformant l´habitatge en una casa passiva. Com que es tracta d’una rehabilitació l’estàndard a seguir és l’EnerPHit de Passivhaus. En una primera fase es va procedir a la rehabilitació de l’envolupant tèrmica, concretament façanes, forjats i coberta.

Platupana_Sri Lanka

Obra Nova

Alta eficiència energètica_Classe A

Encàrrec_Consulting Energético & Design Management

Data_Setembre 2019

Encàrrec rebut per part d’una companyia hotelera que buscava el disseny d’una cabana d’alta eficiència energètica i un elevat confort degut a la categoria del resort on s’havien d’implantar (5*****). A més, com que la companyia era europea havia de poder monitoritzar i controlar les instal·lacions i consums de forma remota. A nivell de disseny la cabanya havia d’integrar-se al Parc Natural on hi havia el resort respectant la fauna i flora autòctona. La cabanya presenta una superfície en planta de 57 m2. i una coberta inclinada a una aigua de 95 m2.

Sant Salvador de Guardiola_Barcelona

Obra Nova

Passivhaus Classic

Encàrrec_Project Management

Data_Agost 2019

Habitatge unifamiliar passiu amb una superfície construïda de 270 m2. on per aprofitar la topografia inclinada de la parcel·la i minimitzar l’execució de treballs de moviment de terres i murs de contenció s’inverteix el programa funcional situant la planta de nit a la cota 0 de la parcel·la i la zona de dia a la planta inferior. El sistema constructiu escollit és entramat lleuger de fusta.

La Molina_Girona

Obra Nova

Alta eficiència energètica_Classe A

Encàrrec_Consulting Energético & Project Management

Data_Juliol 2019

Habitatge unifamiliar d´alta eficiència energètica amb una superfície construïda de 200 m2. dels quals 82 m2. pertanyen a la planta semi-soterrani destinada a garatge. Aquest projecte presentava un doble repte per a Growing Buildings; d’una banda, s’havia de finalitzar una obra abandonada per un constructor en fase d’estructura, amb la majoria de partides mal executades; i per altra banda, calia millorar el nivell d’eficiència energètica prevista al projecte i guanyar espai per a una terrassa posterior que el constructor original no va poder construir perquè va implantar malament la planta de l’habitatge.

Sant Andreu de Llavaneres_Barcelona

Obra Nova

Passivhaus Classic

Encàrrec_Design, Construction & Project Management

Data_Juny 2019

Habitatge unifamiliar passiu amb una superfície construïda de 270 m2. distribuïts en dues plantes. El sistema constructiu previst és panell contralaminat de fusta (CLT). Els acabats previstos són d’alt nivell, entre d’altres, trobem tancaments exteriors de fusta amb folre d’alumini per l’exterior i triple vidre amb doble cambra amb gas argó, climatització fred/calor mitjançant sostre radiant-refrigerant. Equipaments (cuines i sanitaris) de la marca Porcelanosa.

El Casar_Guadalajara

Obra Nova

Passivhaus Classic

Encàrrec_Consulting Passivhaus & Instal·lacions

Data_Març 2019

Habitatge unifamiliar passiu amb una superfície construïda de 345 m2. distribuïts en una sola planta. L’habitatge es projecta amb panells de fusta contralaminada (CLT). En aquest projecte Growing Buildings s’encarrega de la consultoria Passivhaus per al disseny de l’envolupant tèrmica a més dels projectes d’instal·lacions de climatització, ventilació, ACS, energia fotovoltaica, fontaneria i electricitat.

Sant Just Desvern_Barcelona

Rehabilitació Integral

EnerPHit Passivhaus

Encàrrec_Consulting Energètic & Project Management

Data_Setembre 2018

En aquest projecte s’hi abordava la rehabilitació integral d’un habitatge construït l’any 1963 amb una superfície construïda de 153 m2 Com que es tracta d’una rehabilitació l’estàndard a seguir és l’EnerPHit de Passivhaus. L’actuació va incloure l’eliminació de les humitats i filtracions presents a tots els paraments verticals de la planta soterrani mitjançant l’aplicació d’injeccions de resines i encubats amb morters d’alt poder hidròfug i impermeable.

Begues_Barcelona

Obra Nova

Passivhaus Classic

Encàrrec_Consulting Passivhaus & Project Management

Data_Juny 2018

Habitatge unifamiliar passiu amb una superfície construïda de 265 m2. distribuïts en dues plantes. El sistema constructiu elegit ha estat l’entramat lleuger de fusta. El volum annex destinat a garatge i situat fora de l’envolupant tèrmica ha estat construït amb estructura de bloc armat de formigó i forjat unidireccional. La casa destaca pel gran porxo ubicat a la façana principal orientada al sud que més enllà de la seva presència estètica actua com un captador de calor a l’hivern mentre que a l’estiu la seva amplitud protegeix a l’habitatge de la radiació solar.

Bellaterra_Barcelona

Obra Nova

Passivhaus Classic

Encàrrec_Consulting Passivhaus & Project Management

Data_Abril 2018

Habitatge unifamiliar passiu amb una superfície construïda de 220 m2. distribuïts en una sola planta. L’habitatge es construirà amb entramat lleuger de fusta. El disseny i la creació d’espais s’han realitzat sota criteris Feng Shui. Així mateix, s’ha realitzat un estudi geobiològic per assegurar que l’habitatge no rebrà radicacions, tant naturals com artificials, nocives per a la salut.

Castellnou de Bages_Barcelona

Obra Nova

Passivhaus Low Energy Building (CERTIFICADA)

Encàrrec_Consulting Passivhaus & Project Management

Data_Febrer 2018

Habitatge unifamiliar passiu amb una superfície construïda de 220 m2. dels quals 110 m2. pertanyen a la planta semi-soterrani destinada a garatge i aparcament la construcció del qual va ser obligada a causa del pendent natural del terreny. El sistema constructiu escollit ha estat l’entramat lleuger de fusta per a la planta habitatge i murs de formigó armat i plaques alveolars de formigó per a la planta semi-soterrani.