Sant Just Desvern - BARCELONA

Rehabilitació Integral
EnerPHit Passivhaus

Encàrrec_Consulting Energètic & Project Management.

Data_Setembre 2018

En aquest projecte s’hi abordava la rehabilitació integral d’un habitatge construït l’any 1963 amb una superfície construïda de 153 m2 Com que es tracta d’una rehabilitació l’estàndard a seguir és l’EnerPHit de Passivhaus. L’actuació va incloure l’eliminació de les humitats i filtracions presents a tots els paraments verticals de la planta soterrani mitjançant l’aplicació d’injeccions de resines i encubats amb morters d’alt poder hidròfug i impermeable.