ventajas de una casa pasiva

Quins avantatges té viure en una casa passiva?

• Disposar d’una temperatura constant en totes les estances de l’habitatge durant tot l’any
Una casa passiva té una temperatura de 21 graus a l’hivern i 25 a l’estiu. Aquestes temperatures es poden aconseguir només amb l’aplicació de sistemes passius, és a dir, sense cap sistema actiu tot i que serà el càlcul específic de cada projecte el qual, segons el disseny de l’habitatge i la zona climàtica on ens trobem, recomanarà la utilització de sistemes actius que en qualsevol cas seran d’escassa potència i consum.

• Redueixen en un 75% la despesa de calefacció i refrigeració
Un habitatge passiu presenta una demanda energètica màxima, tant per a calefacció com per refrigeració, de 15 kWh/m2·a. Aquesta reduïda demanda energètica i la utilització de sistemes passius comporta que els equips actius, en cas de necessitar-se, siguin d’escassa potència i consum.
A més mitjançant la utilització d’energies renovables podem aconseguir que la despesa energètica de l’habitatge sigui pràcticament nul·la.

• Millor aïllament acústic
Per construir una casa passiva hem d’aconseguir un aïllament tèrmic continu de tota la envolupant de l’habitatge utilitzant grans gruixos de materials aïllants, finestres d’altes prestacions tèrmiques i minimitzant les infiltracions d’aire. Aquest procedir no només aconsegueix dotar l’habitatge d’un excel·lent confort tèrmic sinó també ens protegeix del soroll exterior aconseguint un confort acústic molt elevat.

• Qualitat d’aire interior
L’hermeticitat a l’aire d’un habitatge passiu és molt elevada pel que no tindria gaire sentit obrir les finestres per a ventilar ja que perdríem molta energia del seu interior. Per aquest motiu una casa passiva s’equipa amb sistemes de ventilació mecànica de doble flux amb recuperador de calor que permeten recuperar part de l’energia de l’aire climatitzat interior (ajudant a reduir la despesa energètica) garantint una renovació constant de baix cabal durant les 24h. del dia de manera que la qualitat de l’aire interior és molt bona ja que tot l’aire que entra a l’habitatge és prèviament filtrat eliminant la presència de pols, àcars i partícules nocives per a l’ambient.

• Redueix les emissions de CO2
Construir un habitatge passiu no només reporta beneficis als seus ocupants i usuaris ja que a l’haver aconseguit reduir fins a un 75% el consum energètic comparat amb un habitatge tradicional comporta una important reducció d’emissions de CO2 al llarg de tota la seva vida útil fet que redundarà en una millor salut del nostre planeta.
Si a més fem servir materials i aïllaments naturals en la seva construcció aconseguirem que l’empremta de carboni sigui positiva.

¿Alguna duda sobre casas Passivhaus u otro servicio?

Estaremos encantados de ayudarte.

Déjanos tus datos en el formulario de la derecha y contactaremos contigo lo antes posible..