cases passives, A les cases passives es poden obrir les finestres?, Growing Buildings, Growing Buildings

A les cases passives es poden obrir les finestres?

Evidentment que podràs fer-ho! Ja sabem que les cases passives disposen d’una hermeticitat molt elevada per a evitar infiltracions d’aire no desitjades que provoquin pèrdues d’energia en l’habitatge i alhora disminueixin la qualitat de l’aire interior i el seu confort.

D’aquesta manera no tindria sentit ventilar la casa obrint les finestres, acció, dit sigui de passada, amb la qual igualment no aconseguiríem a una ventilació adequada i eficient de tot l’habitatge. Per evitar aquesta situació un habitatge “Passivhaus” està dotat d’un sistema de ventilació mecànica de doble flux amb recuperador de calor que permet una renovació constant de l’aire interior a partir de la recirculació de l’aire fresc filtrat i captat des de l’exterior i l’expulsió de l’aire viciat de l’interior.
Al seu torn aquest sistema de ventilació contribueix a l’estalvi energètic de les cases passives ja que actua com un intercanviador extraient fins al 90% de l’energia de l’aire sortint per prestar-a l’aire entrant, d’aquesta manera a l’hivern l’aire de l’exterior s’escalfa abans de distribuir-se per les estances, i a l’estiu, de forma inversa, es refresca .

Quan no has viscut en una casa passiva i procedeixes d’una cultura mediterrània aquesta informació acostuma a ser xocant ja que contradiu els nostres usos i costums però la realitat és ben diferent.

En una casa passiva podem obrir les finestres i / o gaudir de la porxada i el jardí amb la nostra família i amics sense cap problema, el que passa és que amb l’ús continuat comprovarem que no cal obrir les finestres per ventilar ja que gaudirem de més confort (i estalvi energètic) si no ho fem i en cas que ho fem únicament estarem incrementat la demanda energètica de l’habitatge i per tant la seva despesa tot i que aquesta sempre serà molt menor que la d’un habitatge convencional amb sistemes de ventilació tradicionals.

Call Now Button