Aislamiento de casa - Rehabilitacions energetica

Rehabilitació energètica i parc obsolet d’habitatges

Segons dades del Ministeri de Foment, el 58% del parc edificat a Espanya és anterior a 1980. Això significa que més de la meitat dels edificis espanyols es van construir sense cap normativa d’eficiència energètica, es troben sense aïllament tèrmic i amb instal·lacions obsoletes. Es calcula que hi ha uns 2.000.000 d’habitatges en mal estat de conservació. En matèria d’eficiència energètica el dèficit és molt important: el 90% dels edificis són anteriors a l’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació.

Des de diferents Administracions i Organismes periòdicament van publicant-se programes d’ajudes i subvencions per a la realització de treballs tendents a afavorir l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica, l’aprofitament de les energies renovables i la reducció d’emissions de diòxid de carboni, als edificis existents.

Les principals tipologies d’aquest tipus de programes classifiquen les actuacions segons sigui la millora efectuada:

  • Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.
  • Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.
  • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

Generalment, les actuacions previstes en la sol·licitud de l’ajuda o subvenció hauran de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, una lletra pel que fa a la qualificació energètica inicial de l’edifici.

No hem de pensar que la rehabilitació energètica dels habitatges suposa una mera despesa, sinó que ha de ser contemplada com una inversió en la qual tots i cadascun dels agents de la societat són beneficiats.

L’economia del país també es veu afectada favorablement ja que millora la creació d’ocupació en un sector molt malmès per la crisi com és el de la construcció. La reducció de la dependència energètica espanyola de l’exterior, l’eliminació de la pobresa energètica i la reducció de l’impacte mediambiental no fa més que promoure l’augment de la producció i l’activitat del país, consolidant el seu creixement econòmic.

¿Alguna duda sobre casas Passivhaus u otro servicio?

Estaremos encantados de ayudarte.

Déjanos tus datos en el formulario de la derecha y contactaremos contigo lo antes posible..